خرید اینترنتی فایل(مبانی برنامه ریزی شهری)

حجم فایل : 519.9 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 152 2/23/2020 1 به نام خدا چکیده کتاب 2/23/2020 2 بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی بخش دوم:تحولات شهرنشینی بخش سوم:تحولات شهرسازی بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود بخش ششمبانی برنامه ریزی شهری|50676523|vai42094062|
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مبانی برنامه ریزی شهری

حجم فایل : 519.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 152
2/23/2020 1 به نام خدا

چکیده کتاب


2/23/2020 2 بخش یک:مفهوم شهروشهرسازی
بخش دوم:تحولات شهرنشینی
بخش سوم:تحولات شهرسازی
بخش چهارم:برنامه ریزی وانواع آن
بخش پنجم:روش مطالعه وضع موجود
بخش ششم:ارایه طرح هاوراه حل ها
بخش هفتم:الگوی برنامه ریزی وجایگزینی نیازمندی های شهری
بخش هشتم:ضوابط توسعه زمین وتاسیسات زیر بنایی
بخش نهم:تاثیرعومل اجتماعی واقتصادی وطبیعی درطرح های شهرسازی
بخش دهم:نواحی مسکونی 2/23/2020 3 بخش یک مفهوم شهروشهرسازی
2/23/2020 4 محیط زیست داری مفهومی جامع است.درحالی که شهروشهرسازی تصویر محدودی ارآنرااذهان زنده میکند.مفهوم محیط محیط زیست،شهروشهرسازی وتمام آنچه راکه ازاین پدیده می شناسیم دربر میگرد.
احساس لزوم تثبیت دریک نقطه واحتیاج به زندگی در یک نقطه واحتیاج به زندگی درکنار یکدیگر،انسان رابرآن داشته است که هماهنگ با محیط طبیعی وداده های ساختمانی محیط اطراف خود،به ایجادمسکن دست بزند.
نحوه زندگی بشروسکونت او،دارای دوتقسیم بزرگ کوچ نشینی ویکجا نشینی است که شامل:
کوچ نشینی برمبنای(صیدوشکار،زندگی شبانی،ییلاق وقشلاق،مهاجرت شبانی وکشاورزی ابتدایی)
یکجا نشینی برمبنای کشاورزی وبهگزینی مواد کشاورزی
ازدیدگاه دیگر،زندگی ثابت وایجادده(درمکان مناسب)همراه باکشاورزی آغاز می شود ودرادامه با پراکندگی روستاهاومبادلات کالاهای کشاورزی شهرهابه وجودمی آیند.

2/23/2020 5 وجود روستا از لزوم وجودشهرهاست،پس اهمیت توجه به روستا ها کمتراز شهرهانیست واین درحالی است که باوجودگسترش روز افزون شهرها هنوز قسمت اعظم انسان ها در روستاها ساکنند.
مهاجرت روستاییان به شهرها به علت وجودامکانات رفاهی در شهرها وکمبودآن درروستاهاصورت گرفته است واین پدیده باعث کاهش تولیدات کشاورزی در روستاها وتراکم بیش از حد جمیت در شهرهاشده است.
لزوم یک ارتباط صحیح وتدوین برنامه های برای استفاده هرچه بیشتراز استعداد های طبیعی درمکان های مختلف ضروری است!
برنامه ریزی ها باید به نحوی به مرحله اجرا درآیندکه به سکونت گاه ها وفعالیت های انسانی به صورت یک جامعه بزرگ منطقه ای نگریسته شودکه جمعیت آن درمناطق مختلف پخش شده است.
2/23/2020 6 شهرچیست؟
شهرمجموعه ای ازترکیب عوامل طبیعی،اجتماعی و محیط های ساخته شده توسط انسان است که درآن جمعیت ساکن،متمرکز شده اند.ویژگی های آن(به صورت منظم،دارای آداب ورسوم،دارای تخصص مختلف،وابستگی شدید به روستاها،جمعیت نسبتا متراکم،وجود خیابان هاومراکز کار و تجارت،امکانات رفاهی وآموزشی)

دردوره های گذشته ویژگی های بالا درشهرها نبوده اما شاخصی داشته که آن را از شهرها جدا میکرده مثلا:Urbsدرروم باستان که به مناطق غیر روستااطلاق می شده.

2/23/2020 7 تعاریف مختلف شهر:
تعریف عددی:ساده ترین تعریف شهر(بهترین ...مطالب دیگر:
📝پاورپوینت حسابداری صنعتی 3📝دانلود حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)📝دانلود سوالات عمومی و تخصصی آموزگار ابتدایی📝حل المسائل کتاب بلوچر (ترجمه شده)📝جزوه درس کاربرد رایانه در تربیت بدنی📝فایل های درس رایانش تکاملی دکتر نوری مهر📝جزوه دست نویس طول ترم درس روش تحقیق در عملیات📝جزوه درسی کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات دکتر بابک ضیاء📝پاورپوینت سفالوسپورین ها📝اسلایدهای درس تحقیقات صحرایی مربوط به آزمایشات برش پره و دیلاتومتری vst - dmt📝جزوه جبر پیشرفته دکتر اکبری دانشگاه شریف📝پاورپوینت آشنايي با سازمان تربيتي؛ علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO📝جزوه باکتری شناسی دکتر آریان📝UNDERSTANDING LANGUAGE TEACHING From Method to Postmethod B. Kumaravadivelu📝خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن📝عوامل مؤثر بر برندسازی فضاهای عمومی، از طریق بررسی رابطه هویت و ارزش ویژه برند📝تحقیق تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیری مدیریت مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)📝جزوه درسی پزشکی قانونی برگرفته از تدریس استاد روحی کلاسه📝جزوه اقتصاد کلان دانشجویان رشته های مدیریت📝خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود📝پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور📝670 سوال چهار گزینه ای درس رفتار سازمانی با کلید📝جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی📝پاورپوینت بررسی استفاده از انرژي هاي خورشيدي در صنعت ساختمان 📝پاورپوینت آشنایی با آسانسورهای هیدرولیکی