خرید اینترنتی فایل(ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم))

دانلود در 24 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده. مشخصات محصول: توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه توضیحات نظری کامادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم)|32015078|vai42094062|ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم),مبانی نظری برنامه ریزی توسعه روستایی,پیشینه تحقیق اجرای طرح هادی روستایی,پیشینه پژوهش توسعه روستایی در ایران,فصل دوم پایان نامه ارشد نظریه توسعه روستا,چارچوب نظری ,پیشینه نظری
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی برنامه ریزی و توسعه روستایی (فصل دوم)

دانلود در 24 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.مشخصات محصول:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)کاربردهای مطلب:

منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهیقسمتهایی از مبانی نظری:

برنامه ریزی و توسعه منطقه ای

برنامه ریزی عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص ، انجام سلسله اقدامات و فعالیت های مرتبط با یکدیگر در آینده را پیش بینی می کند . برنامه ریزی توسعه منطقه ای فرآیندی است در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه های مختلف اقتصادی و اجتماعی با نیازها و امکانات محلی و منطقه ای . در این برنامه ریزی چون مشارکت مردم نیز مطرح می شود می توان آن را برنامه ریزی از پایین به بالا در جهت انطباق برنامه های کلان با ویژگیهای ناحیه ای دانست . در برنامه ریزی و توسعه منطقه ای برنامه ریزان بیشتر به فکر استفاده بهینه از منابع و قابلیت های منطقه و همچنین برطرف کردن عدم تعادل های منطقه ای هستند . در این برنامه ریزی ، برنامه ریزان باید به مشخصاتی توجه کنند که یک منطقه در آینده می تواند داشته باشد زیرا قابلیت منطقه در آینده حکایت از وجود منابع برای توسعه آن مناطق را دارد . در این صورت برنامه ریزان لازم است تا برنامه های خود را متناسب با قابلیت ها و توانایی های منطقه طراحی نمایند. در تعیین محدوده هر منطقه از معیارهای متفاوت و گوناگونی مانند منطقه جغرافیایی ، توسعه اقتصادی ، اداری ، نژادی ، اقلیتی ، مذهبی ، فرهنگی ، مرزهای سیاسی و ... استفاده می شود.در برنامه ریزی منطقه ای می توان از اجزای کوچکتری مانند برنامه ریزی محلی که مربوط به یک محل خاصی از یک منطقه یا ناحیه می باشد نیز استفاده کرد که در این صورت برنامه ریزی دقیق تر خواهد شد . البته در این برنامه ریزی احتیاج به مشارکت مردمی وجود دارد ( آسایش ، 1381 : 23 ).

رسالت و هدف برنامه ریزی منطقه ای برای عمران و توسعه مناطق تحول و دگرگونی کامل و اساسی در کلیه شئون زندگی اقتصادی ، اجتماعی هر منطقه در جهت رشد ، پیشرفت آبادانی آن منطقه در سطوح شهری و روستایی می باشد ( معصومی اشکوری ، 1367 : 48 ).

لازم به ذکر است برنامه ریزی منطقه ای شامل برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی روستایی می باشد . از آنجایی که جهت برنامه ریزی منطقه ای نیاز به برنامه ریزی در سطح ناحیه داریم ، زیرا هر منطقه شامل چند ناحیه می باشد و جهت برنامه ریزی ناحیه ای نیاز به برنامه ریزی در سطح پایین تر یعنی برنامه ریزی روستایی خواهیم داشت ، در این مرحله به برنامه ریزی روستایی می پردازیم ( عاشقی ، 1388 : 21).

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی روستایی فرآیندی است پیچیده که شامل گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل کردن مسائل و حل آنهاست . برنامه ریزی روستایی مثل هر برنامه دیگر اقتصادی و اجتماعی شامل سه مرحله تهیه برنامه ، اجرا و ارزشیابی است ، که هر یک از این مراحل یک بخش مهم از فرآیند برنامه ریزی روستایی را تشکیل می دهد ( سعیدی ، 1390 : 67).

برنامه ریزی توسعه روستایی

واترسون توسعه روستایی را اینگونه تعریف می کند : توسعه و عمران روستایی یک فعالیت چند بخشی مرکب است که شامل توسعه کشاورزی و اجتماعی برای هر فرد روستایی است .

همچنین از نظر جرج اکسین توسعه روستایی عبارت است از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع روستایی فقیر به یک کشاورز مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت زندگی بهتر ، تغذیه مناسب تر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها و با قیمت ارزانتر .

اصولا هیچ کاری نمی تواند بدون اندیشه قبلی و تعیین مشی صریح برای دستیابی به هدفی از پیش تعیین شده باشد ، با در نظر گرفتن این اصل کلی ، توسعه مناطق روستایی نمی تواند بدون برنامه ریزی صورت پذیرد به همین خاطر برنامه ریزی و توسعه روستایی توام می باشند ( مولائی هشجین ، 1379 : 45 ).

قسمتهایی از پیشینه تحقیق:در کشور ما تحقیقاتی درباره آثار و نتایج اجرای طرح های هادی بر زندگی روستاییان صورت گرفته است . موسوی ( 1374) در پایان نامه ای با عنوان ارزشیابی اثرات اجتماعی طرح های بهسازی روستایی در استان اصفهان به این نتیجه رسیده است که عدم مشارکت روستائیان ، عدم شناسایی نیازهای اولیه مردم روستایی و اجرای ناقص طرح از عوامل عدم تاثیر این طرح بر کیفیت زندگی روستاییان می دانند.

در همین زمینه ، مظفر و همکاران (1387) در مقاله ای با عنوان ارزیابی اثرات اجرای طرح های هادی بر محیط زیست روستاهای گیلان و تقی لو و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان ارزیابی طرح های هادی روستایی در ابعاد کالبدی ، اجتماعی و اقتصادی از دیدگاه روستاییان بر موفق بودن اجرای طرح هادی در بهبود وضعیت کالبدی و اجتماعی روستاییان تاکید کرده اند.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:2-1-1- برنامه ریزی و توسعه منطقه ای:

2-1-1-1- برنامه ریزی روستایی

2-1-1-2 - برنامه ریزی توسعه روستایی

2-1-1-3 - نظریات توسعه منطقه ای

2-1-2 - رویکردها و راهبردهای برنامه ریزی توسعه روستایی

2-1-2-1 - رویکردهای فضایی – کالبدی

2-1-2-2- راهبرد مراکز رشد روستایی

2-1-2-3- نظریه قطب رشد

2-1-2-4- نظریه مرکز پیرامون

2-1-2-5- نظریه توسعه روستا– شهر

2-1-3- طرح های توسعه روستایی در ایران

2-1-3-1- طرح سازماندهی فضاها و سکونتگاه های روستایی

2-1-3-2- طرح بهسازی

2-1-3-3- طرح ساماندهی نظام خدمات روستایی دهستان

2-1-3-4- طرح هادی روستایی

2-1-3-4-1 -اهداف تهیه و اجرای طرح هادی روستایی

2-1-3-4-2- ضرورت های تهیه و اجرای طرح هادی روستایی

2-1-3-4-3- فرآیند تهیه و اجرای طرح هادی

2-1-3-4-4- ارزیابی طرح هادی

2-2 - روش شناسی تحقیق

2-3 - تکنیک های تحقیق

2-4 – پیشینه تحقیق

منابع و ماخذتوجه:هدف ما در سایت نگین فایل کمک به دانشجویان و دانش پژوهان عزیز برای بالا بردن سطح بار علمی آنها می باشد پس لطفا نگران نباشید و با اطمینان خاطر اقدام به خرید بفرمایید.

مطالب دیگر:
📜مقاله ترجمه شده مهندسی عمران-سیستم ویژه جهت انتخاب تجهیزات جابجایی خاک در راهسازی-مقاله زبان اصلی و ترجمه📜پاورپوینت طرح اختلاط بتن - جزوه آموزشی و کاربردی📜مراحل گام به گام روش ملی طرح مخلوط بتن-پاورپوینت طرح اختلاط📜پاوپوینت واکنش قلیای سیلیسی سنگدانه بتن-تحقیق📜سقف سیاک📜جزوه تکنولوژی بتن -جامع📜نمونه سوالات تستی شرایط عمومی پیمان -فایل ورد📜پاورپوینت ماشین آلات پخش آسفالت📜جزوه تئوری صف دانشگاه تهران📜جزوه بهره برداری از توربین بخار مپنا📜جزوه بویلر بخار📜پاورپوینت خانه سینما📜Video Booth آموزش کاربردی نرم افزار📜پخش بار گوس سایدل📜مبانی نظری و پیشینه قابلیت های سازمانی📜مبانی نظری و پیشینه کتاب الکترونیک📜مبانی نظری و پیشینه كیفیت زندگی📜مبانی نظری و پیشینه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)📜مبانی نظری و پیشینه مفاهیم و تعاریف کارآفرینی📜مبانی نظری و پیشینه مهارتهای خودآگاهی و حل مساله در روابط زناشویی📜مبانی نظری و پیشینه نشر الکترونیک📜مبانی نظری و پیشینه هوش بازاریابی📜مبانی نظری و پیشینه بازارهای مالی📜مبانی نظری و پیشینه بورس اوراق بهادار📜مبانی نظری و پیشینه روش های مقابله ای