خرید اینترنتی فایل(مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار)

مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآوری دارای 55 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار|31018594|vai42094062|مبانی نظری تئوری عمل منطقی , تئوری رفتار برنامه ریزی شده, مشتری‌گرایی, فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآوری,مبانی نظری فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآوری,مبانی نظری تئوری عمل منطقی , تئوری رفتار برنامه ریزی شده, مشتری‌گرایی, فرایند پذیرش و تئور,,,
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار

مبانی نظری تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآوری
دارای 55 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

تئوری عمل منطقی ، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، مشتری‌گرایی، فرایند پذیرش و تئوری انتشار نوآوری

فصل دوم ادبيات نظری تحقيق
2-1- مقدمه.........................................................................................................................................12
2-1-2-تئوری عمل منطقی..................................................................................................................13
2-1-3-تئوری رفتار برنامه ریزی شده..................................................................................................15
2-1-4-مدل پذیرش تکنولوژی...........................................................................................................16
2-1-5-توسعه تحقیقات TAMدر طول زمان......................................................................................19
2-1-5-1- دوره معرفی مدل................................................................................................................19
2-1-5-2- دوره اعتبارسنجی مدل .......................................................................................................20
2-1-5-3- دوره توسعه مدل................................................................................................................21
2-1-5-4- دوره تکامل مدل................................................................................................................22
2-1-6- پیشنهاد افزودن متغیرهایی برای شرایط ایران............................................................................24
2-1-6-1- عواطف و احساسات...........................................................................................................24
2-1-6-2- هنجارهای اجتماعی............................................................................................................24
2-1-6-3- بروندادهای اجتماعی..........................................................................................................25
2-1-7- مدل اصلاح شده برای شرایط ایران.........................................................................................25
2-2-مشتری‌گرایی...............................................................................................................................26
2-3-فرایند پذیرش..............................................................................................................................27
2-4-تئوری انتشار نوآوری...................................................................................................................28
2-4-1-فاکتورهای مؤثر در انتشار و گسترش نوآوری‌ها و محصولات جدید........................................29
2-5- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری.........................................................................30
2-5-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه ..............................................................................................31
2-5-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه.............................................................................................31
2-5-3- دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشان...................................................................32
2-5-4- دوره چهارم: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و مرتبط کردن مشتریان با کل عملیات بانکی...................32
2-6-تعریف و مفهوم بانکداری الکترونیک..........................................................................................33
2-6-1-دستورالعمل FDIC...............................................................................................................34
2-7- مزایای بانکداری.........................................................................................................................35
2-8- زیر ساخت‌های‌ بانکداری ...........................................................................................................37
2-8-1- زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مناسب..............................................................................37
2-8-2-امنیت تبادل اطلاعات...............................................................................................................37
2-8-3-زیرساخت‌ها حقوقی و قانونی مناسب(مقررات).........................................................................38
2-8-4-آمادگی فرهنگی جامعه و بنگاه‌های اقتصادی...........................................................................38
2-9-انواع کانال‌های ارائه خدمات الکترونیکی.....................................................................................39
2-9-1- بانکداری خانگی....................................................................................................................40
2-9-2- صفحات وب..........................................................................................................................40
2-9-3-بانکداری تلفنی........................................................................................................................40
2-9-4- خدمات بانکی مبنی بر تلویزیون..............................................................................................41
2-9-5- بانکداری از طریق تلفن همراه.................................................................................................41
2-9-6-دستگاه‌های خودپرداز اتوماتیک..............................................................................................42
2-10-پیشینه تحقیق..............................................................................................................................42
2-10-1سوابق داخل کشور..................................................................................................................42
2-10-2-سوابق تحقیقاتی خارج از کشور.............................................................................................47
2-10-3- نتایج آماری به دست آمده از سایر مطالعات .........................................................................51
2-12- تعاریف اصطلاحات بکار رفته در تحقیق...................................................................................52

-1- مقدمه
درسال 1970 متخصصان دانشگاهی به منظور اشتراک اطلاعات اینترنت راتوسعه دادند و تا سال 1993عموم مردم، بویژه تجاری که امید به گسترش دامنه تعداد مشتریان‌شان داشتند، از آن استقبال کردند و بدین ترتیب اینترنت در راستای اهداف بازاریابی، مبادلات وجوه، کالا و سیستم مورد توجه واقع شد. بعدها با توجه به اعتنای کثیری از تجار به مبادلات فناوری اطلاعات، به انتقال وجوه با استفاده از چنین شیوه‌ای توجه شد. هم سو با این دیدگاه‌ها لازم بودهمزمان با به کارگیری اینترنت در مبادلات ونقل و انتقال، تلفن بانک هم تغییر یابد.از طرف دیگر، با گسترش روز افزون اینترنت و بکارگیری آن در شیوه‌های مختلف مبادله عواملی از جمله مبالغ هنگفت هزینه‌ای که بانک‌ها باآن مواجه شدند به گرایش اساسی صنعت تلفن بانک به استفاده از اینترنت در عرضه سیستم و محصولات خود منجر شد. در سال 1994، سعی کردند از اینترنت به عنوان یک نظام تحویل داری پیشنهادی برای محصولات و سیستم استفاده کنند. به کارگیری اینترنت در عرضه سیستم و محصولات بانکی برای بانک‌های شعبه‌دار هزینه کمتری داشت. به علاوه، تضمین امکان دسترسی به بازارهای جهانی و تامین رفاه بیشتربرای مشتریان در دریافت سیستم ومحصولات شبکه بانکی، از دلایل اصلی گرایش نظام تلفن بانک به استفاده از شیوه فناوری اطلاعات شد. دامنه این گرایش روزبه روز بیشترشد تا جایی که طبق آمار و اطلاعات موجود، تعداد بانک‌هایی که سیستم فناوری اطلاعات ارایه می‌کردند در سال 2000به رقمی حدود1500شعبه رسید، درحالیکه این رقم در آغاز،یعنی ژانویه 1995، در حدود 24 شعبه بانکی بود. این رشد چشمگیر به اهمیت به کارگیری اینترنت در شیوه‌های تلفن بانک جلوه خاصی بخشید. به طوری که امروزه هر کشوری بخش وسیعی از سیاست‌های زیر ساختی خود را برخودکار کردن، فناوری اطلاعات کردن یا دریک کلمه خدمات اینترنتی جدید متمرکز ساخته است. که تلفن بانک نیز از آن جمله می‌باشد.
بانکSFNB از بانک‌های بزرگ امریکا-اولین بانک فناوری اطلاعات واقعی بود که در 18 اکتبر 1995 به منظور انجام دادن امور تجاری افتتاح شد. این بانک در واقع هموار کننده مسیر توسعه تلفن بانک بوده است. عقیده برآن بود که تلفن بانک رقابت بزرگی را در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین فرصت بزرگی برای محکم کردن روابط بانک‌ها با مشتریان فراهم آورده است که تنها دید سودآوری را مد نظر قرار نداده است.این دیدگاه‌ها آینده توسعه بانک داری را تضمین می‌کرد. در واقع اینترنت برای بانک‌ها راهی به سوی فرصت‌های جدید بود تا میدان دید و مشتری مداری‌شان را توسعه دهند و از این طریق دامنه انتخاب را برای مشتریان خود برای استفاده از نظام بانکی افزایش دهند (عباسی نژاد، 1385، 36-37).


2-1-3-تئوری رفتار برنامه ریزی شده:
از زمانی که تئوری عمل منطقی در علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت، محققان دریافتند که این تئوری چندین محدودیت دارد. یکی از آن‌ها این است که این تئوری هنگامی که رفتار، تحت کنترل فرد و اختیاری باشد،کاملاً موفق عمل می‌کند. اگر یک رفتار تحت کنترل نباشد، حتی اگر چه ممکن است شخص دارای انگیزه بسیار بالایی به واسطه نگرش و هنجارهای ذهنی باشد، ولی به احتمال زیاد وی رفتار را به صورت واقعی انجام نخواهد داد. یکی از بزرگ‌ترین محدودیت‌های آن این است که افراد قدرت یا کنترل کمی روی رفتار خود دارند یا این که آن‌ها احساس می‌کنند که چنین است. برای ایجاد توازن در این محدودیت‌ها، آجزن در سال 1991 عنصر سومی را به نام ادراک از کنترل فناوری اطلاعات به تئوری اصلی اضافه کرد. با اضافه کردن این عنصر، نتیجه همان تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده شد که در آن رفتار افراد تحت کنترل غیر ارادی پیش بینی می‌شد.
مطالب دیگر:
📜بررسی تاریخچه و انواع مدل ها و عناصر اصلی سیستم تولید چابک📜جزوه تحلیل سازه ها (1) مخصوص رشته های عمران و مکانیک📜بررسی موقعيت گاورنرها و سيستم‌هاي تحريك در شبكه قدرت و نقش سيستم‌هاي تحريك در بهره‌برداري📜زندگي و آثار طراحي ميكل آنژ و بررسي طراحي هاي فيگوراتيو ميكل آنژ و انواع مختلف اسكيس ها📜دانلود طرح درس تاریخ ایران و جهان 2، با موضوع انقلاب اسلامی📜بررسی تجهیزات بوجاري و سيستم‌هاي انتقال نيرو محركه و سيستم‌هاي نقل و انتقال مواد و تكنولو📜بررسی پارامترهاي موثر در طراحي ايزولاسيون و طراحي اپتيمم ايزولاسيون خطوط انتقال نيرو📜بررسي و مدلسازی پارامترهاي موثر بر شکل پذيري اتصالات صلب با استفاده از نرم افزار انسیس ANS📜بررسی و بهينه‌ سازي قابليت اطمينان سيستمهاي قدرت📜بررسی سبک معماری شیوه آذری و آثار برجسته سبک آذری📜بررسی روش های شکایت از احکام و قرارهای کیفری📜طراحي الكتريكي خطوط انتقال نيرو با توجه به مسائل و مشكلات اجرائي📜بررسی و تخمين پارامترهاي مقاومت سنگ و علل زمين لغزش و کنترل پايداري شيروانيهاي سنگي📜مشابه‌سازي عملكرد رله‌هاي فركانسي حذف بار📜پروژه آماده رشته کامپیوتر بررسی و به روز رساني فروشگاه Online بسیار کامل و جامع📜محاسبه شاخصهاي اساسي قابليت اطمينان ظرفيت توليدي سيستمهاي قدرت با استفاده از كامپيوتر📜جزوه آموزش تصويري Powerpoint ، بسیار جامع و کامل📜بررسی مسئولیت کیفری معتادین به قرص های روان گردان در حقوق کیفری ایران📜طراحی فاصله سنج مافوق صوت ( اولتراسونيك ) به كمك ميكرو كنترلر PIC📜بررسي روشهاي كاهش سطح اتصال كوتاه بويژه ارائه پيشنهادات در مورد بكارگيري اين روشها در شبك📜بررسی کاربرد ماهوراه ( انتشار امواج ) و ارتباط با سکو های دریایی📜تخمين بار خطوط شبكه در شرايط اضطراري بكمك ضرايب حساسيت حاصله از پخش بار خطي📜بررسی ساختار معماری قرن بیستم و آثار برجسته معماری قرن بیستم📜بررسی اثرات فني و اقتصادي مقره‌ها در طراحي شبكه‌هاي فشارقوي📜بررسی انواع روش های مختلف آبياری بارانی