خرید اینترنتی فایل(مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری دارای 66 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایمبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری|31011402|vai42094062|مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری , پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری ,مبانی نظری تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری ,ادبیات نظری,پیشینه پژوهش ,تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری
دارای 66 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1. پیشینه تحقیق
2–2. مفاهیم پایه ای
2-2-1. مفهوم شهر
2-2-2. مفهوم کالبد شهر
2-2-3. مفاهیمی پیرامون توسعه کالبدی شهر
2-2-4. فضای شهری و توسعه فضایی
2-2-5. فضا و فضای شهری
2-3. ورودی
2-4. تعریف فضای ورودی شهر
2-4-1. عوامل موثر در طراحی فضای ورودی موفق
2-5. مفهوم کیفیت محیط شهری
2-5-1. مدل جان لنگ: نیازهای انسانی
2-5-2. مدل "کانتر" : مولفه های مکان
2-5-3. مدل جان پانتر
2-5-4. مولفه های کیفیت
2-6. عملکرد (کارکرد) و کالبد محیط
2-7. عملکرد ورودی شهر
2-7-1. ویژگی های عملکردی ورودی شهر
2-7-2. اصول عملکردی ورودی ها
2-7-3. مولفه های عملکردی
2-7-4. تاثیر سرعت بر عملکرد ورودی شهرها
2-7-5. ارتقاء مولفه های عملکردی در ورود به شهر
2-8. مولفه کالبدی
2-8-1. عوامل تاثیرگذار بر کالبد و ظاهر ورودی شهر
2-8-2. هویت کالبدی
2-8-3. ورودی شهر امروز صحنه تناقص و تضاد
2-9. انواع ورودی های شهری
2-9-1. ورودی شهر- خیابان
2-9-2. ورودی شهر- ایستگاه راه آهن
2-9-3. ورودی شهر – فرودگاه
2-10. سلسله مراتب کارکردی – مکانی ورودی ها
2-10-1. حوزه های فضای ورودی شهر
2-10-2. روشهای ارزیابی کاربری اراضی شهری
2-11. ساماندهی شهری
2-12. نظریه پردازان جهانی
2-12-1. جان راسکین (1900-1818)
2-12-2. کامیلوبویی تو (1914-1836).
2-12-3. کامیلو سیت (1903-1843)
2-12-4. پاتریک گدس
2-13. نگاهی به گذشته، حال و آینده ورودی شهرها
2-14. تجارب جهانی ساماندهی ورودی
2-14-1. لستر
2-14-2. وین
2-14-3. آمستردام
2-15. سابقه برنامه ریزی و طرح های ساماندهی مبادی ورودی در ایران
2-15-1. طراحی مبادی ورودی شهر آمل
2-15-2. شیراز
2-15-3. مشگین شهر
2-15-4. جیرفت
2-15-5. تبریز
2-15-6. کلاچای
2-15-7. قزوین
2-15-8. ورودی غربی تهران
2-15-9. نصب دروازه ماهی ورودی شرق بندرانزلی
2-15-10. دروازه قرآن ورودی غرب شهر خشکبیجار رشت
2-16. دیدگاه ها و نظریات شهری
2-16-1. نظریه مدرنیسم
2-16-2. نظریه پست مدرنیسم
2-16-3. نظریه توسعه پایدار شهری
2-16-4. مکتب ترقی گرایی
2-16-5. مکتب ساختارگرایی{ structuralist school }
2-16-6. دیدگاه سازمان دهی زمین و تفکیک اراضی
2-16-7. دیدگاه استفاده از طرح جامع در تغییرات کاربری اراضی

2-1. پیشینه تحقیق

1 – بر اساس مطالعات داخلی، ظاهری در سال1380 وودی اصلی شهر قزوین(اتوبان قزوین – تهران) را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. ظاهری بر اساس مطالعات اولیه ای که بر روی ورودی اصلی شهر قزوین انجام می دهد، مشکلات آن را بیان می کند و جهت حل مشکلات محور ورودی شهر قزوین براساس شناخت وضع موجود و مطالعات میدانی به ارائه راه حل های مختلف می پردازد.

2– قریب در سال 1382 به منظور ساماندهی و تعیین معیارهای برای طراحی مبادی ورودی شهر، وضعیت موجود مبادی دو شهر با دو توپوگرافی متفاوت، مبادی ورودی محور کاشان – قم و جاجرود – تهران، که اولی در ناحیه ای کوهستانی و جنگل کاری شده و دیگری در دشتی هموار و خشک قرار دارد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.

3 – اکبری مهام، امیر، ومحسنی، ایرج، از پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1389 دانشگاه مازندران مقاله ای با عنوان بررسی کیفیت کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهر(نمونه ی مورد مطالعه: شهر بابلسر) در نشریه جغرافیا و توسعه بهار 90 به چاپ رساندند، مبادی ورودی به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای ساختار کالبدی و فضایی شهر، علی رغم اهمیتی که به لحاظ کالبدی، کارکردی و زیبایی شناسی دارد با جانمایی کاربری های ناهمگن و ناسازگار به فضایی با ساختاری منفصل، فاقد هویت و مغشوش مبدل شده است. بدین ترتیب فضای ورودی بسیاری از شهرهای کشور با افت شدید کیفیت کارکردی و کالبدی روبروست و این امر آسیب های جدی به سیما و هویت شهرها وارد کرده است. نتایج نشان می دهد کیفیت کالبدی و کارکردی محدوده‎ی مورد مطالعه بر اساس مجموعه شاخص های تحقیق در سطح نازلی است و در صورت بی توجهی به سیما و هویت شهر آسیب خواهد رساند.

4 – طالشی و امیر فخریان در سال 1388 در پایان نامه کارشناسی ارشد در مطالعات خود به ساماندهی کاربری‎های شهری در ورودی منطقه‎ی هفت، کلان شهر مشهد پرداخته اند. در این مقاله ضمن تشریح چگونگی تراکم کاربری های مزاحم شهری در این ورودی، گرایش غالب در طرح ریزی بنیادی کاربری ها در سه محور اصلی این منطقه، بر پایه محور گردشگری مذهبی به منظور کاربری های مکمل آن طرح ریزی شده است.

5 – دکتر شهرام شکوهی نیا، و پریسا رشید شمالی، در مقاله ای با عنوان ورودی شهر که در دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران سال 1378 ارائه دادند دلایل انتخاب موضوع را بی هویت بودن سیما و فرم شهر و در نتیجه بی هویتی و ناخوانایی ورودی شهر، ناهنجاری چهره عملکردهایی که در آغاز نقاط ورودی به شهر شکل گرفته اند و. . . . . بیان کردند.

6 – میر رحیم موسوی، دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان، سال 1385، به بررسی علل تصادفات ورودی شهرها و سازماندهی فضاهای پیرامون در جهت ایمن سازی، ایمنی ترافیک پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در تمام مراحل طراحی، برنامه ریزی و عملکردهای ترافیک باید مبادی ورودی مدنظر قرار گیرند تا با کاهش تصادفات و برخوردهای وسایل نقلیه علاوه بر جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‎های کشور، از تاملات روحی افراد نیز کاسته شود. وی همچنین عنوان کرد که بررسی میزان و تعداد و شدت برخوردهای وسایل نقلیه با یکدیگر و یا با عابرین نشان می دهد که بیش از 60 درصد تصادفات جاده ای کشور در محدوده ورودی شهرها اتفاق می افتد.

7 – دکتر نورالدین عظیمی در کار پژوهشی با عنوان طراحی ورودی های اصلی شهر رشت که در سال 1390 به پایان رساندند چهار ورودی اصلی شهر رشت شامل محورهای انزلی، فومن، تهران، و لاهیجان مورد مطالعه قرار دادند و راهکارهای پیشنهادی جهت ارتقاء کیفیت فضای شهری این چهار ورودی ارائه دادند.

8 – محمد کیا کجوری، سال 1391 در پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی ورودی از سمت شرق می‎پردازد و می نویسد: ورودی از سمت شرق دارای حداقل ویژگی های که مبین فضای مطلوب شهری باشد نیست از این رو ورودی شهر با ساختمان های زشت و فرسوده انبار مصالح و.... است کیفیت ساخت و ساز حاشیه این ورودی به صورت پراکنده است.


مطالب دیگر:
📝پاورپوینت درباره گرما، فیزیک دهم📝مجموع پنج مقاله ی معتبر و کاربردی رشته ی نساجی(سری اول)📝مجموع پنج مقاله ی معتبر و کاربردی رشته ی نساجی(سری دوم)📝پاورپوینت درباره محاسبه کار کل، کار و انرژی جنبشی، فیزیک دهم📝پاورپوینت درباره نظريه  آشوب در مديريت📝پاورپوینت درباره هوش هیجانی مربوط به درس تئوری های مدیریت و سازمان📝پاورپوینت درس 9 مطالعات اجتماعی هشتم، ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان📝پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی نهم، اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی📝درامد تضمینی از اینترنت📝پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی هشتم، از رحلت پیامبر تا قیام کربلا ( نینوا )📝مجموع پنج مقاله ی معتبر و کاربردی رشته ی نساجی(سری سوم)📝پاورپوینت درس 10 مطالعات اجتماعی هفتم، ایران خانه ما📝پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی هشتم، عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی📝پکیج افزایش فالور واقعی اینستا توسط استاد اینستا آپدیت 2019📝دانلود جزوه ی عضلات بدن انسان به طور کامل از مباحث رشته ی تربیت بدنی pdf📝پاورپوینت درس 12 مطالعات اجتماعی هفتم، حفاظت از زیستگاه های ایران📝دانلود جزوه ی آناتومی بدن انسان از مباحث رشته ی تربیت بدنی pdf📝خرید دانلود کاملترین پکیج آموزش جامع سئو برای تمامی سطوح مبتدی متوسط و حرفه ای📝پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی نهم، انقلاب مشروطیت؛ موانع و مشکلات📝پاورپوینت درس 13 مطالعات اجتماعی هشتم، غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان📝پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی نهم، ایران در دوران حکومت پهلوی📝پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هشتم، میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی📝پاورپوینت فصل نهم ریاضی پایه هشتم، مبحث دایره ها📝پاورپوینت فصل 3 فیزیک دهم، فشار در شاره ها📝پاورپوینت درس 14 مطالعات اجتماعی هفتم، منابع آب و خاک