خرید اینترنتی فایل(بررسي مبانی نظری در خصوص انواع شهر و مدیریت شهری و طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري)

فهـرسـت مـطالـب چكيده مقدمه فصل اول: كليات تحقيق 1 1) طرح مسأله2 فصل دوم: مباني نظري تحقيق 2 1) تعاريف و مفاهيم 9 2 1 1) تعريف پسماند 9 2 1 1 1) تعريف تفكيك از مبدأ پسماند9 2 1 2) تعريف و مفهوم مديريت 9 2 1 2 1) برنامه ريزي 10 2 1 2 2) سازماندهي10 2 بررسي مبانی نظری در خصوص انواع شهر و مدیریت شهری و طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري|30014302|vai42094062|بررسي مبانی نظری در خصوص انواع شهر و مدیریت شهری و طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : بررسي مبانی نظری در خصوص انواع شهر و مدیریت شهری و طرح تفكيك پسماندهاي جامد شهري

فهـرسـت مـطالـبچكيدهمقدمهفصل اول: كليات تحقيق1 1) طرح مسأله2فصل دوم: مباني نظري تحقيق2 1) تعاريف و مفاهيم 92 1 1) تعريف پسماند 92 1 1 1) تعريف تفكيك از مبدأ پسماند92 1 2) تعريف و مفهوم مديريت 92 1 2 1) برنامه ريزي 102 1 2 2) سازماندهي102 1 2 3) نظارت 102 1 2 4) انگيزش 102 1 3) تعريف مديريت شهري112 1 4) تعريف شهر و مفاهيم آن 112 2) نظريه هاي مربوط به پيدايش شهرها132 2 1) نظريه هيدروليك (مفهوم مازاد توليد)132 2 2) نظريه اقتصادي (شهر به عنوان يك بازار)142 2 3) نظريه شهر به عنوان يك پايگاه نظامي و دفاعي152 2 4) نظريه مذهبي ، گسترش معابد و عبادتگاه ها152 3) اشكال شهر 162 3 1) شهر خطي 162 3 2) شهر قطاعي172 3 3) شهر شطرنجي172 3 4) شهر ستاره اي182 3 5) شهر چندهسته اي192 4) تاريخچه ، طبقه بندي پسماندها و اثرات غير بهداشتي آن192 4 1) تاريخچة مديريت پسماند192 4 2) طبقه بندي(پسماندهاي جامد مواد زائد جامد) شهرياز نظر منابع توليد 222 4 2 1) زباله هاي شهري222 4 2 1 1) زائدات غذائي يا پسماندهاي تر222 4 2 1 2) آشغال يا زباله هاي خشك(قابل بازيافت)222 4 2 1 3) خاكستر222 4 2 1 4) پسماندهاي دفني و غيرقابل بازيافت222 4 2 1 5) پسماندهاي مخاطره آميز232 4 2 1 6) زائدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي232 4 2 1 7) خاك،نخاله ولجن حاصل از فعاليتهاي عمراني ويارفت و روب ونظافت معابر وانهار232 4 2 1 8) سرشاخه و زائدات باغباني232 4 2 2) زباله هاي صنعتي232 4 2 3) زباله هاي خطرناك242 4 2 4) زباله هاي بيمارستاني 242 4 2 4 1) زباله هاي عفوني252 4 2 4 2) زباله هاي پاتوبيولوژيكي252 4 2 4 3) زباله هاي داروئي252 4 2 4 4) راديو اكتيو262 4 2 4 5) ساير موارد262 4 3) اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله262 4 3 1) خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غيربهداشتي و آثار آن282 4 3 1 1) حشرات (مگس)282 4 3 1 2) جوندگان (موش) 292 4 3 1 3) آلودگي آب 292 4 3 1 3 1) روش مستقيم302 4 3 1 3 2) روش غير مستقيم302 4 3 1 4) آلودگي هوا312 4 3 1 5) آلودگي خاك32

مقدمـهبا رشد جمعيت و ازدياد تراكم انسان‌ها در مناطق مسكوني به حجم مواد زائد افزوده شد و طبيعت هم به آساني گذشته نمي‌توانست اين مواد را در خود استحاله كند لذا لازم بود كه اين مواد از محيط زندگي دور شود. بعد از انقلاب صنعتي و رشد سريع مصنوعات بشر و توليد مواد شيمبايي، كيفيت مواد زائد تغيير كرد، مواد زائد پايدارتر و همچنين غير قابل تجزيه بيولوژيكي به زائدات شهري افزوده شد از اين‌رو بر خورد با زائدات به توجه بيشتري نسبت به قبل نياز داشت و بايد در مديريت مواد زائد جامد شهري تحولي ايجاد مي‌شد.تاريخ تحول مديريت مواد زائد جامد شهري در كشورهاي صنعتي به دهه 1930 برمي‌گردد، در آن زمان علاوه بر جمع‌آوري و حمل و نقل زباله به خارج از شهرها، دفن زباله در زمين و پوشاندن آن با خاك مطرح شد. تا قبل از دهه 1970 به زباله به‌عنوان دور ريز نگاه مي‌شد كه بايد از محيط شهري دفع مي‌گرديد، بعد از بحران ‌نفتي اعراب درسال 1970 و كنفرانس سران درسال 1972 در استكهلم سوئد كه به موضوع محيط‌زيست اختصاص داشت صرفه‌جويي در مصرف مواد و انرژي و همچنين بازيافت مواد از زباله‌هاي شهري مورد توجه كشورهاي صنعتي و مجامع بين‌المللي قرار گرفت بنابراين بازيافت مواد جايگاه ثابتي در سيستم‌هاي مديريت مواد زائد جامد پيدا كرد.با گذشت زمان و پيشرفت در اقدامات بازيافت مواد كم كم پردازش هم به اين سيستم افزوده شد، امروزه به پردازش و بازيافت علاوه بر دارا بودن جايگاه ثابت در سيستم‌هاي مديريت مواد زائد به‌صورت مستمر از ابتدا تا انتهاي اين سيستم‌ها در جريان بوده و روح حاكم بر اين سيستم‌ها پردازش و بازيافت است. همچنين با گذشت زمان آگاهي‌هاي زيست‌محيطي به‌دليل رشد علوم و فناوري افزايش پيدا كرد و رابطه بين محيط‌زيست و سلامت مردم مشخص‌تر شد، از طرف ديگر محدوديت مواد و منابع زمين به‌دليل رشد جمعيت و بهره‌برداري‌هاي بي‌رويه مشخص‌تر شد و دريافتند زباله‌سوزي و دفن در زمين كه روش‌هاي رايج مديريت مواد زائد خانگي بود (البته به دفن زباله‌هاي صنعتي توجه زيادي نمي‌شد) آثار زيست‌محيطي زيان‌بار زيادي را به‌همراه مي‌آورد و در عين حال زباله‌سوزي و دفن در زمين نمي‌تواند مشكلات و حجم عظيم زباله توليدي را مرتفع سازد، در نتيجه مفهوم و مديريت مواد زائد جامد به‌تدريج شكل گرفت و مشخص شد كه مي‌توان از روش‌هاي ديگر نظير كمپوست، و بازيافت هم براي مديريت مواد زائد جامد استفاده كرد.تجربه 40 ساله اخير كشورهاي صنعتي در زمينه بازيافت مواد از زباله‌هاي شهري نشان داده است كه يكي از موفق‌ترين راه‌هكارها اجراي روش تفكيك از مبدأ يا محل توليد است، در حقيقت اقتصادي‌ترين و بهداشتي‌ترين روش بازيافت زباله‌هاي شهري، جداسازي زباله در محل توليد زباله‌هاست، يعني اجزاي زباله به‌صورت جداگانه در ظروف مختلف ذخيره شده و جداگانه جمع‌آوري و حمل گردند.روش‌ها و برنامه‌هاي تفكيك از مبدأ از يك شهر به شهر ديگر و حتي از يك منطقه در داخل مكان شهري نظير تهران با منطقه ديگر متفاوت است. در عين حال بايد توجه داشت كه جهت اجراي برنامه‌هاي بازيافت و تفكيك از مبدأ بايد راهي را طراحي و مشخص كرد كه در اين طراحي فرهنگ‌سازي و جلب مشاركت مردم بسيار حائز اهميت است. در اين رابطه مديريت شهري به‌طوري برنامه‌ريزي نمايد كه با جلب اعتماد در همكاري مردم در اجراي موفقيت‌آمير طرح تفكيك از مبدأ تلاش نمايد. اين برنامه نمي‌تواند الگوي مشخص و از قبل تعيين شده‌اي براي تمام مناطق كشور و يا حتي در شهر تهران داشته باشد حتي ممكن است در يك منطقه از محله‌اي به محله‌اي ديگر برنامه‌ها متفاوت باشد. بنابراين شناخت محيط اجتماعي و فرهنگي، شرايط اقتصادي، سطح تحصيلات و جو حاكم بر جامعه، هنجارها و باورها و تعيين ميزان اثر بخشي اجزاء و عناصر برنامه‌هاي تفكيك زباله از مبدأ از جمله عوامل بسيار مهم مي‌باشد.از سال 1374 تاكنون طرح‌هاي متعددي توسط سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران با همكاري شهرداري‌هاي مناطق شهر تهران به منظور ساماندهي امر تفكيك زباله‌هاي شهر تهران به‌اجرا درآمد كه برخي از اين طرح‌ها به‌دلايل متعدد با عدم موفقيت همراه بوده است، از سال 1383 با استفاده از تجربيات موجود و رفع نقاط ضعف طرح و تصويب قانون مديريت پسماندها، طرح تفكيك از مبدأ زباله‌ها با برنامه‌ريزي جديد به اجرا درآمد، وهمچنين از فروردين ماه سال1385، طرح‌هاي جديد با رويكرد مشاركت پذيري در مناطق شهري تهران خصوصاً در منطقه 22 آغاز شده است.فصل اولكليات

1 1) طرح مسأله:افزايش جمعيت روبه‌رو شد شهرها، پيشرفت‌هاي تكنولوژيكي و تغيير الگوي رايج مصرف شهروندان به استفاده از كالاها و محصولات گوناگون خصوصاً از طريق تبليغات در رسانه‌هاي گروهي به توليد مواد زائد (پسماندها) متنوع حاصل از فعاليت‌هاي بشري افزايش چشمگيري داده است. در گذشته به‌علت نا شناخته بودن تأثير پسماندها (زباله) بر محيط‌زيست اهميت چنداني به آن داده نمي‌شد، در عين‌حال نبود تكنولوژي مناسب، فقدان منابع مالي و نيروي انساني كارآمد مانع اصلي در برابر مديريت مناسب پسماندهاي شهري مي‌شد. اما امروزه هم مردم و هم مديران شهري آگاهي مطلوبي از زباله و چگونگي مديريت بر آن داشته و مي‌دانند كه زباله صرفاً نبايد دفن يا سوزانده شود و مي‌توان با بازيافت آن هم بر تخريب و آسيب رساندن بر محيط‌زيست جلوگيري كرد و هم يك منبع درآمد و چرخشي اقتصادي مناسب حاصل از اين اقدام بدست آورد.از طرف ديگر وجود مسائلي نظير محدوديت‌ها و كمبود زمين براي دفن مواد زائد جامد (پسماندها) درشهرهاي كشورمان مانند شهرهاي شمالي و خصوصاً در كلان شهري نظيرتهران و يا عدم توانائي و عملي نبودن سوزاندان انواع پسماندهاي غيرقابل دفن اصولاًدر بيشتر موارد عامل اصلي باز دارنده در هر نوع حركتي درمديريت پسماندهاي جامد شهري مي‌تواند باشد، بنابراين مسألهمطالب دیگر:
🔑مقاله درباره جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع🔑تحقیق درباره لیزر و طرز تولید آن🔑تحقیق درباره لیزر و تاریخچه پیدایش و کاربرد آن🔑تحقیق درباره ماهواره های فضایی🔑تحقیق درباره مغناطیس🔑روند اتصال بین دو ماده سرامیكی و اتصال بین یك ماده سرامیكی با فلز🔑سیستمهای ترمز ضد قفل A.B.S🔑تحلیل كمانش ورقهای مدور مركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود🔑مدلسازی و حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی با زمانهای تنظیم وابسته به توالی🔑سنجش میزان آمادگی شركت آب منطقه ای استان یزد جهت اجرای سیستم ERP🔑مقاله ملاحظات عمومی درباره تشعشع🔑تحقیق درباره مواد نوری🔑تحقیق درباره موتور راكت🔑نرم افزار آموزش تعمیر لامپ های کم مصرف (اندروید)🔑مقاله جامع (تفکر سیستمی)🔑اصطلاح نامه روانشناسی (فایل ورد 197 صفحه ای)🔑تحقیق درباره موتورهای آزمایشی🔑تحقیق درباره میوكاردیت🔑تحقیق درباره نانو تكنولوژی و الكترونیك بیومولكولی🔑مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار🔑مقاله درباره ی جهانی شدن و چالشهای فرا روی مدیران🔑مقاله درباره ی جهانی شدن یا جهانی سازی؟🔑مقاله درباره ی جهانی شدن🔑مقاله درباره ی جهانی کردن یک رویکرد وابستگی است🔑مقاله درباره حقوق تجارت و تعاریف آن