خرید اینترنتی فایل(دفتر برنامه ریزی تحصیلی)

در بیست صفحه به صورت pdf دفتر برنامه ریزی یک ماهه برای دانش آموزان کنکوری و غیر کنکوری با دقت طراحی نمودم این دفتر دارای ویژگیهای زیر است.کارنامه آموزشی داوطلب قبل از مشاوره و بعد از مشاوره در این دفتر مقایسه می شود. درصدهای کل آزمونهایی دانش آموزکه دفتر برنامه ریزی تحصیلی|1948959|vai42094062|برنامه ریزی,کنکور,مطالعه,دانش آموز,مشاور
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : دفتر برنامه ریزی تحصیلی

در بیست صفحه به صورت pdf دفتر برنامه ریزی یک ماهه برای دانش آموزان کنکوری و غیر کنکوری با دقت طراحی نمودم این دفتر دارای ویژگیهای زیر است.کارنامه آموزشی داوطلب قبل از مشاوره و بعد از مشاوره در این دفتر مقایسه می شود. درصدهای کل آزمونهایی دانش آموزکه شرکت نموده است به فرم خاص آن انتقال می یابد تا سریعتر درصدها مقایسه شوند و میزان پیشرفت و افت سریع مشخص شود تا در برنامه ریزی این موارد لحاظ گردد. نمرات درسی اخذ شده در مدرسه نیز در فرم نوشته می شود تا شناخت سریعی از دانش آموز بدست بیاید و مشاور دقیق برنامه ریزی نماید. مشاوره های حضوری و غیر حضوری دانش آموز در فرم مخصوصی نوشته می شود بعد فرم مخصوص برنامه ریزی روزانه و هفتگی در این دفتر با ویژگی منحصر به فردش در این دفتر قرار گرفته تا دانش آموز با توجه به آن با کمک مشاور برنامه را تنظیم و مطالعه اش را شروع نماید. فرم دیگری طراحی شدهدانش آموز نقاط قوت و ضعف شناسایی شده خود که در هنگام اجرای برنامه به آن اگاهی پیدا می نماید را در فرم بنویسد تا با مشاور در جریان بگذارد. همچنین دانش آموز در فرم جداگانه ای برنامه کلاسی مدرسه را نیز در این دفتر باید بنویسد تا در تنظیم برنامه روزانه مطالعه به آن دقت شود. در تکمیل آن میتوانید با بنده مشاوره داشته باشید.مطالب دیگر:
فعالیت های انتخابی (کاشت و برداشت) برای بهبود کیفیت و عمر ماندگاری قارچ های آگاریکوسبررسی معماری ایرانی و ژاپنی و بررسی نقش و جایگاه آب در معماریبررسی نقش و جایگاه فناوری نانو در صنایع غذاییبررسی معماری و بنای گنبد قابوسبررسی نقش تنظيم کننده های رشد در تعيين جنسيت گياهانبررسی تاریخچه نفت تاريخچه پيدايش نفتتاریخچه سکه و بررسی نقوش و خطوط روی سکه های دوره ساسانیبررسی سیگنال دهی سلول در طی فشارهای ناشی از سرما و خشکی و شوریبررسی اهمیت غذایی دانه سویا و کاشت و پرورش سویاگزارش كار آزمايشگاه مكانيك خاك دانه بندي مكانيكي خاكمديريت انگيزش در سازمانها و اهميت آن در جهت ارتقاي بهره وريبررسي تاثير اختلالات زبان بر ميزان افسردگي كودكانبررسی معماری و بنای مسجد جامع یزدبررسي كاربرد جي‌آي‌اس در ساماندهي مدارك علوم زمينبررسی تأثير هوش هيجاني بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزانبررسي تجهیزات كارگاه باس داكت و بهبود روند كيفي و كمي توليد باس داکت و کاربرد جوشكاري به روش Mبررسی نظام ارزيابي عملکرد نيروي انساني در سازمانتحقیق انسان و طبیعت و معماری – بررسی ارتباط میان سینما و معماریبررسی انواع سبكهاي معماريبررسی علل و عوامل و پیشگیری و علائم و انواع بیماری سلبررسی و آموزش انواع مختلف شنا شنای کرال سینه قورباغهبررسي و تحليل دلايل عدم گرايش افراد به بيمه‌هاي آتش سوزيدانلود گزارش كارآموزي در خصوص رنگ و رزين كارخانه رنگ پودي سمند آرابررسي محاسبات ابري وتحمل پذيري خطا و تحمل پذيري اشكال در رايانش ابريبررسي و مقایسه ميزان كمرويي در فرزند ارشد و فرزند دوم خانواده با استفاده از آزمون كمرويي استنف